OM OSS


ERFARENHET • TRYGGHET • KUNDEN I CENTRUM


Camping & Fritidsspecialiten i Lappland AB grundades 2019 av Anders Haraldsson (Lycksele) och Kent Sundström (Arvidsjaur). Båda med mångårig erfarenhet från husvagns- och husbilsbranschen som bla återförsäljare/handlare, säljare och tekniker.


Vårt mål är att serva inlandet och vår region med service och erbjudanden i synnerhet kring husvagns- & husbilslivet, men också camping och fritidsliv i allmänhet. Sätet och vår tillbehörsbutik/verkstad ligger i Lycksele.


Välkomna!

/Anders & Kent med personal

KONTAKT

Du kan skicka meddelande till oss här i formuläret - eller maila oss på:


info@campingofritid.se


Du kan också ringa oss på:


0950 - 420 430

 
 
 
 

Vår Hållbarhetspolicy


ERFARENHET • TRYGGHET • KUNDEN I CENTRUM


Vår mål är att leverera kvalitativa produkter och tjänster som inspirerar människor att på sin fritid genom camping slappna av, komma närmare sig själv och sina nära och samtidigt komma i nära kontakt med lokal och fjärran natur och omvärld.


Vi vill vara en självklar leverantör och samarbetspartner inom camping- och fritidssektor, detta med andra företag och privata personer som vill finna en inspirerande fritid och på ett hållbart sätt och i balans med naturen upptäcka sin omvärld.


FAKTA:

När en veckas boende och resa med husbil jämförs med andra semesterformer, exempelvis en vanlig charterresa med flyg eller en kryssning, är det husbilsalternativet som ger de klart lägsta utsläppen av växthusgaser. Det visar en undersökning som utförts av Norska Østfoldforskning på uppdrag av Norges Caravanbransjeforbund.


Vi vill åstadkomma detta genom att leverera en bra och kvalitativ helhetsupplevelse med kvalitet i våra leveranser, produkter och tjänster. Våra medarbetare är väl utbildade för att uppfylla sin auppdrag, ansvar och företagets mål: att serva inlandet och vår region med service och erbjudanden i synnerhet kring husvagns- & husbilslivet, men också camping och fritidsliv i allmänhet - med utgångspunkt från Lycksele.


Camping & Fritidsspecilistens hållbarhetspolicys mål är:
• att förebygga och minska miljöpåverkan
• att bidra positivt till samhället
• att uppfylla lagkrav
• att ständigt förbättra hållbarhetsprestanda
• att policyn kommer att implementeras, förbättras och kommuniceras kontinuerligt


Camping & Fritidsspecilistens ska aktivt jobba med följande ansvarområden för att åstadkomma hållbarhetspolicyns mål:

 • Ekonomiskt ansvar: Camping & Fritidsspecilistens ska se till att de finansiella resurserna sköts så att företagets framtid säkras på bästa sätt.
 • Miljöansvar: Camping & Fritidsspecilistens ska bedriva verksamheten på ett sådant sätt att jorden och dess naturresurser inte påverkas negativt över tid.
 • Samhällsansvar: Camping & Fritidsspecilistens ska bedriva en ansvarsfull verksamhet som tar hänsyn till hälsa och välbefinnande av människor som påverkas av företaget.
 • Leverantörsansvar: Camping & Fritidsspecilistens ska bygga långsiktiga relationer med leverantörer och se till att leverantörskedjan blir en tillgång för att uppfylla hållbarhetspolicyn.
  Camping & Fritidsspecilistens ska ta hänsyn till följande frågeställningar under den årliga verksamhetsutvärderingen:
  – Hur planerar och utvärderar vi våra inköp?
  – Vilka krav ställer vi på våra leverantörer och hur ser vi till att de efterföljs?
  – Hur uppmuntrar och främjar vi hållbar utveckling bland leverantörer och andra intressenter?
 • Dela och implementera hållbarhetspolicyn: Camping & Fritidsspecilistens policy ska delas med kunder, leverantörer och andra intressenter via företagets hemsida.


Varje år utvärderar Camping & Fritidsspecilistens verksamheten för att förbättra kvaliteten på våra tjänster, våra rutiner och för att se till att denna hållbarhetspolicy efterlevs.