UPPDRAGSFÖRSÄLJNING


Vi hjälper dig att sälja ditt campingfordon. Vi tar hand om hela processen från testprotokoll, annonsering, visningar och försäljning - med eller utan finansiering för slutkunden.


Det är väldigt enkelt att låta oss sköta försäljningen av din husvagn eller husbil. Antingen kan vi om kunden betalar hela summan helt enkelt debitera för vårt uppdrag. Eller, skulle kunden vilja ha finansiering, kan vi mot kundens avtal köpa in ditt fordon för vidare försäljning.

SÄLJ DITT CAMPINGFORDON HOS OSS

   

Hör av dig till oss om du vill sälja din husvagn eller husbil. Kom gärna förbi med objektet eller ge oss en närmare beskrivning så upprättar vi ett avtal med priser, arvoden och så vidare. Efter våra tester kan vi komma att måsta ändra värderingar och salupriser.

   

Ring 0950 - 420 430 eller maila oss på info@campingofritid.se

  

SÅ HÄR GÅR DET TILL


Vi upprättar ett avtal

Baserat på grundliga uppgifter om fordonet föreslår vi prissättning och ev. prutmåner. Normalt får du ett garantibelopp, alltså en summa som aldrig understigs vid försäljning. Vi avtalar ev. åtgärder före försäljning och kostnader för dessa.


Fordonet kommer till oss. Kontroller

Du kommer med fordonet till oss. Se till att det är tömt på saker och utrustning du skall behålla. Städa ut och tvätta innan ni lämnar in. Ta lltid med alla papper som reg.bevis och annat. Vi gör alltid en grundlig undersökning av fordonet. Vi utför bla funktionstest, fukttest och en täthetstest gasol. Baserat på detta korrigeras ibland de avtalde värdena/priserna.


Vi säljer

När vi är överens om alla uppgifter annonserar och ställer vi ut fordonet till försäljning. Vi annonserar på vår hemsida, Blocket, sociala medier med mera. Vi håller kontakt med dig och avtalar ev förändringar och stämmer av kunderbjudanden. När vi har en kund som vill köpa överenskommes en leveranstid och betalningsmodell. Köper kunden fordonet kontant så överför vi objektet direkt mellan dig och kunden. Vill kunden använda vår finansiering och har tecknat köpeavtal kommer vi att köpa fordonet av dig för att allt ska gå rätt till mht regler för fordonsfinasiering.


Din ersättning/betalning

Normalt inom en vecka efter att fordonet levereras är allt klart för att föra över pengarna till dig. Då stämmer vi av ev kostnader i verkstad eller annat och drar av vårt arvode innan penagrna överföres till dig.

ARVODEN/PRISER


Oavsett huruvida vi förmedlar fordonet eller finansierar det till slutkund kommer vi altid överens om utpriser och vår ersättning


Ett exempel kan vara:
+ Försäljningspris 

- Vårt arvode (procent av förs. belopp)

- Ev kostnader verkstad/åtgärd osv.

= Din ersättningAlla priser inlusive moms.

Tjänst

Pris inkl moms

Arvode - av försäljningpris 

10%

Högsta arvode

70.000:-

Lägsta arvode

15.000:-

Kostnad om du avbryter uppdraget i förväg

7.500:-

Kostnad om fordonet inte säljs under avtalad tid och du hämtar den /ej förlänger uppdraget

3.900 :-

Kostnader för ev. verkstad, tvättning, städning, tömning osv

 1095:- / tim

Kostnad tömning toatank

2.500:-

GARANTIER - FÖR DIG SOM KÖPER


Det ska vara tryggt att köpa ett fritidsfordon. Vi som företag fäljer branschens praxis och vill att våra garantier skall vara tydliga för båda parter. 


Begagnat garanti från Camping & Fritidsspecialisten


Garantin utfärdas av Camping & Fritidsspecilisten AB och ingår vid köp av begagnad husvagn el. husbil om inte annat anges. Garantin är personlig och upphör därför att gälla om vagnen el. bilen byter ägare.


Leveransservice

Alla våra begagnade objekt som omfattas av garanti, om inte annat anges, genomgår ett omfattande test innan leverans till kund. Reparationsobjekt leveransservas inte.


Vi kontrollerar bland annat:

  • Värmeinstallationer innefattande funktion på gas, el (om tillgängligt) och tillhörande cirkulationssystem.
  • Kylskåpets funktion på gas och el-drift (drift på 12V endast i särskilda fall).
  • Chassi, kaross och tillhörande utvändigt fackmässigt installerad extrautrustning.
  • Gasolinstallationer, elinstallationer, elektronik, batterier och diverse invändig fackmässigt installerad extrautrustning.
  • Kontrollbesiktigad.
  • Fukttestad och gasoltestad.
  • På husbilar, motor och drivlina.


Vad täcks av garantin?

Garantin är en funktionsgaranti som ersätter plötsligt uppkomna mekaniska- och elektriska fel under garanti-perioden. Den omfattar reparation av fel på följande specificerade delar inklusive arbete: Värmesystem, kyl och frys, gasolförsörjning, el- och elektronik-installationer (ej givare för färsk och spillvatten), spis, ugn, toalett, vattensystem, bromssystem och trafikbelysning. På husbilar även motor och drivlina.


Vad täcks inte av garantin?

Garantin omfattar inte delar som är en del av normalt underhåll och service, som tex. vattenkranar (läckage), frostskador, lampor, däck, batteri eller inredningsdetaljer som behöver justeras (överskåp, dörrar mm). Garantin omfattar inte förtält, markiser, TV, parabol och larm. Fel som uppstår på grund av felaktig el. oaktsam hantering täcks inte av garantin. Felaktigt handhavande eller att delen är av normalt slitage är exempel på detta.


Hur åberopar jag garantin?

En reklamation skall anmälas omgående till oss eller av oss anvisad verkstad men inte någon annan part. Vi tar inte ut någon avgift för felsökning, men om felet inte täcks av garantin kommer du innan åtgärd påbörjas att få information om att detta inte täcks av garantin.


Hur lång är garanti-perioden?

Garanti-perioden på begagnade objekt som inte är äldre än 15 år är 3 månader. På objekt som inte är äldre än 5 år så är garanti-perioden 6 månader. Husbilars garanti på motor och drivlina upphör efter av kunden körda 300 mil (objekt med 3 månaders garanti) respektve 500 mil (objekt med 6 månaders garanti). Garantin börjar att gälla vid den första av leveransdatum/ägarbyte. Ovanstående gäller om inte annat anges. På objekt äldre än 15 år följer 1 månads trafiksäkerhetsgaranti. Objektets ålder räknas från ”datum 1a gång i trafik” från bilregistret (detta gäller inte för importerade objekt). Vissa objekt klassas som reparationsobjekt som då inte omfattas någon garanti alls.


Ovanstående gäller för objekt levererade fr.o.m. 2021-06-01. Villkoren gäller tills vidare och kan komma att uppdateras. Tidigare versioner upphör att gälla från och med ovanstående datum.


Ver 1.3, 2024-05-15